ติดต่อเรา: 076-361200, 088-5775368

ภาษา:

Menu
ข่าวสารและโปรโมชั่น มะฮอกกานี
ข่าวสารจากคลีนิคนอกเวลา มะฮอกกานี
ไข้หวัดใหญ่ Influenza
13 กันยายน 2018
ไข้หวัดใหญ่ Influenza สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ Influenza virus ซึ่งจำแนกได้ 3 ชนิด ที่พบมากที่สุดได้แก่ ชนิด A (H1N1) (H3H2) รองลงมาคือ ชนิด B และ C
จิตอาสาวันมหิดลเพื่อประชาชนชาวภูเก็ต
11 กันยายน 2018
จิตอาสาวันมหิดลเพื่อประชาชนชาวภูเก็ต และประชุมวิชาการ ประจำปี 2561
คลินิกแพทย์แผนจีน
1 พฤษภาคม 2018
การแพทย์แผนจีน หมายถึง การแพทย์แผนโบราณของชาวฮั่น ซึ่งเป็นการแพทย์ที่มีประวัติการใช้ในการรักษาในชาวจีนยาวนานมากว่า 5,000 ปี
mahogany news
30 เมษายน 2018
mahogany news
30 เมษายน 2018