คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Medical Services

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
Medical-service-A1---9_05

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

General Surgery Clinic

     บริการรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นที่การป้องกัน รักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วย
ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ศัลยกรรม ให้การดูแลแบบเฉพาะทางศัลยกรรม

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการรักษาโรคที่ ต้องผ่าตัด และโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด ดังนี้

 ปวดท้องเฉียบพลัน เช่น ไส้ติ่ง ลำไส้อุดตัน
แผลประเภทต่างๆ
ไส้เลื่อน

เส้นเลือดขอด
นิ่วถุงน้ำดี
ก้อนผิดปกติตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

    บริการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัย และให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุด ซึ่งมีการผ่าตัด
หลายวิธี ได้แก่

ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก
ศัลยกรรมระบบประสาท
ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี

ศัลยกรรมหลอดอาหาร
ศัลยกรรมส่องกล้อง

Medical-service-A1---9_09

more services