ยินดีต้อนรับ ศูย์สุขภาพมะฮอกกานี

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รังสีวินิจฉัย การรับยา การชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจพิเศษต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คลินิกนอกเวลา

บริการนอกเวลา ด้วยเเพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ สะดวก รวดเร็ว

คลินิกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล เปิด ให้บริการแก่ผู้รักและ ดูแลเอาใจใส่สุขภาพ ทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กร ต่างๆ

เเผนกผู้ป่วยใน

สามารถนัดผ่าตัดนอกเวลา เเละ บริการห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อผู้ป่วย

ความเป็นมา

     ที่มา.. สานต่อพระราชดำริตั้งแต่สมัยร.6 เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ เสด็จมาภูเก็ตเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรสภาพบ้านเมือง และมีพระราชดำริว่าภูเก็ตยังไม่มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย สถานที่เดิมคับแคบ จึงทรงให้จัดสร้างรพ.ใหม่บนเนื้อที่ที่อยู่ปัจจุบัน ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากคหบดีชาวภูเก็ตเป็นอันมาก

     โรงพยาบาลวขิระภูเก็ต ได้ดูแลสุขภาพประชาชนชาวภูเก็ตมายาวนาน คู่กับต้นมะฮอกกานีที่หยั่งรากมาพร้อมกับการสร้างโรงพยาบาล … มะฮอกกานี ไม้ใหญ่ ให้ร่มเงา นำความร่มเย็นแก่ทุกคน เป็นความภาคภูมิใจที่สามารถอนุรักษ์และ ส่งต่อมรดกทางประวัติศาสตร์ไปสู่ลูกหลานรุ่นต่อรุ่น

     ปัจจุบัน โรงพยาบาลต้องรับภาระดูแลผู้ป่วยนอกกว่า 1,800 ราย/วัน ผู้ป่วยในกว่า 500 ราย/วัน กว่าครึ่งเป็นผู้ป่วยซับซ้อนต้องใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ ราคาสูง ในขณะที่งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐมีจำกัด เพื่อให้การทุ่มเทดูแลสุขภาพชาวภูเก็ตและผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ สืบสานพระราชปณิธานที่จะให้ชาวภูเก็ตได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สุขใจผู้ให้ ต่อลมหายใจผู้รับ ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี คือโรงพยาบาลสำหรับผู้ให้

Aboutuspage-A4_03
about_bg

แนวคิดของศูนย์

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
สำหรับผู้รับบริการตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป

โดยเน้น การตรวจสุขภาพ ให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ กับผู้รับบริการแต่ละรายโดยผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ และผู้รับบริการจะได้รับการตรวจและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ และส่งเสริมสุขภาพะโดยทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจยิ่งขึ้น ในการปฏิบัติตัว ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้รับบริการ ทุกคนมีสุขภาพที่ดี

คลีนิกตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ,ตรวจร่างกาย,ตรวจสุขภาพประจำปี,ไขมันสูง,โรคธาลัสซิเมีย,โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ,บี,ซี,ตรวจความเข้มข้นในเลือดวัดระดับน้ำตาลในร่างกาย,ตรวจการทำงานของตับ,ตรวจการทำงานของไต,ตรวจหา มะเร็ง

วัตถุประสงค์ มะฮอกกานี

1

เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
ในการให้บริการดูแล รักษา
และให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างครบวงจร
มุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศ
และมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2

เพิ่มทางเลือกและโอกาส ลดความเเออัด
ลดระยะเวลารอคอย
ของผู้มารับบริการในการเข้าถึงบริการ

3

นำรายได้จากการดำเนินงานกลับคืนสู่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือกิจการ
ของโรงพยาบาล

4

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
และธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์

ติดต่อเรา มะฮอกกานี