ยินดีต้อนรับ ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี

time-icon

คลินิกนอกเวลามะฮอกกานี

บริการนอกเวลา ด้วยเเพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ สะดวก รวดเร็ว

sysng-icon

คลินิกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล เปิด ให้บริการแก่ผู้รักและดูแลเอาใจใส่สุขภาพ ทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กร ต่างๆ

carchar-icon

เเผนกผู้ป่วยใน

สามารถนัดผ่าตัดนอกเวลา เเละ บริการห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อผู้ป่วย

บริการของ คลินิกนอกเวลามะฮอกกานี

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เปิดให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รังสีวินิจฉัย การรับยา การชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจพิเศษต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกแพทย์แผนจีน

คลินิกเด็ก

คลินิกหัวใจ

คลินิกโรคไต

คลินิกออร์โธปิดิกส์

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

คลินิกศัลยกรรมประสาท

คลินิกนรีเวช

Hospital Standard

คลินิกนอกเวลามะฮอกกานี

บริการนอกเวลา ด้วยเเพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ
สะดวก รวดเร็ว

คลินิกตรวจสุขภาพ

ให้บริการตรวจสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล เปิด
ให้บริการแก่ผู้รักและ ดูแลเอาใจใส่สุขภาพ
ทั้งรายบุคคลและบุคลากรขององค์กร ต่างๆ

เเผนกผู้ป่วยใน

สามารถนัดผ่าตัดนอกเวลา เเละ บริการห้องพัก
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อผู้ป่วย